AT&T Retail Store - West Lake Minneapolis

1433 W. Lake St.
Minneapolis, MN 55408